(2023) Đề thi thử Vật Lí Sở Nghệ An (Lần 2) có đáp án

  • 916 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi nói về sóng vô tuyến phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Xét các nguyên tử hidrô theo mẫu nguyên tử Bo., bán kính Bo là 5,3.10-11 m. bán kính quỹ đạo \({\rm{M}}\) bằng

Xem đáp án

\(r = {n^2}{r_0} = {3^2}.5,{3.10^{ - 11}} = 4,{77.10^{ - 10}}\) (m). Chọn D


Câu 3:

Tia \(X\) được ứng dụng trong trường hợp nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Hạt nhân \(\;_Z^AX\) có độ hút khối \({\rm{\Delta }}m\). Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là

Xem đáp án

\({W_{lkr}} = \frac{{{W_{lk}}}}{A} = \frac{{\Delta m{c^2}}}{A}\). Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận