(2023) Đề thi thử Vật Lí Vĩnh Linh - Quảng Trị có đáp án

  • 290 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Gọi \({m_p},{m_n},{m_X}\) lần lượt là khối lượng của hạt proton, notron và hạt nhân \(\;_Z^AX\). Độ hụt khối của hạt nhân khi các nulcon liên kết lại tạo thành hạt nhân \(\;_{\rm{A}}^{\rm{X}}{\rm{X}}\)\({\rm{\Delta m}}\) được tính bằng biểu thức

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Hạt nhân càng bền vững khi có

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần \(R\), cuộn dây thuần cảm có cảm kháng \({Z_L}\) và tụ điện có dung kháng \({Z_C}\) mắc nối tiếp. Tổng trở của mạch điện được tính theo công thức nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất \({{\rm{n}}_1}\) sang môi trường có chiết suất \({{\rm{n}}_2}\), điều kiện đầy đủ để xảy ra phản xạ toàn phần là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Sự giống nhau giữa quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ là

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận