(2023) Đề thi thử Vật Lý THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD ( Đề 5) có đáp án

  • 389 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Một vật dao động điều hòa có phương trình x=Acos(ωt+φ) . Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là

Xem đáp án

Ta có: a sớm pha hơn v là π2  vvmax2+aamax2=1

    vωA2+aω2A2=1 v2ω2A2+a2ω4A2=1 v2ω2+a2ω4=A2

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận