(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 1)

  • 3026 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đầu thế kỉ XX, Phan Châu Trinh cùng nhiều sĩ phu thức thời đã khởi xướng phong trào nào sau đây ở Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây độc quyền về vũ khí nguyên tử trên thế giới?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Một trong những thách thức từ an ninh phi truyền thống mà các quốc gia, dân tộc hiện nay phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam được chỉ huy bởi

Xem đáp án

Chọn đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 tháng trước

Trang nhi

N

1 tháng trước

Nguyên Vũ Trần Thảo

Bình luận


Bình luận