(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 20)

  • 420 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX, cuộc khởi nghĩa nào sau đây không nằm trong phong trào trong phong trào Cần vương?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Năm 1969, quốc gia nào sau đây chinh phục vũ trụ bằng việc đưa người lên Mặt Trăng?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia là biểu hiện của xu thế nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Tháng 5 -1957, cách mạng miền Nam gặp muôn vàn khó khăn do Chính quyền Ngô Đình Diệm đã ban hành một trong những đạo luật nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Từ năm 1997-1999 Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với vùng lãnh thổ nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Diệu Linh
20:11 - 27/06/2024

câu 5 ý d