(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 21)

  • 573 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cuối thế kỉ XIX, lực lượng nào sau đây tham gia chủ yếu cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Một trong những nhân tố giúp các nước Tây Âu nhanh chóng khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Sự ra đời của tổ chức nào sau đây là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa (từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX)?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Trong nửa sau thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây đã vươn lên trở thành một trong bốn “con rồng” của nền kinh tế châu Á?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Khắc An Ninh
09:25 - 22/06/2024

câu trả lời ngáo