(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 24)

  • 524 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta (2-1945), Mĩ được đóng quân ở

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Năm 1949, quốc gia nào sau đây chế tạo thành công bom nguyên tử?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Năm 1967, quốc gia nào dưới đây tham gia sáng lập tổ chức ASEAN?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Trong những năm 1945-1973, quốc gia nào sau đây là trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất thế giới?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận