(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 26)

  • 452 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Lực lượng nào sau đây tham gia đông đảo nhất trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế (cuối thế kỉ XIX) ở Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Ngày nay với sự ra đời của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế là biểu hiện của

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Những năm 1959-1960, nhân dân miền Nam Việt Nam không thể tiếp tục đấu tranh bằng con đường hòa bình là một trong những nguyên nhân bùng nổ phong trào

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Năm 1974, quốc gia nào sau đây ở châu Á chế tạo thành công bom nguyên tử?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận