(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 29)

  • 542 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896) ở Việt Nam có sự tham gia của lực lượng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Nội dung nào sau đây là đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Nội dung nào sau đây là tình hình miền Nam Việt Nam ngay sau khi kí Hiệp định Giơnevơ (1954)?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Năm 2003, quốc gia đầu tiên ở châu Á có tàu cùng con người bay vào vũ trụ là

Xem đáp án

Chon đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận