(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 4)

  • 1651 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu đã chủ trương thiết lập chính thể nào dưới đây ở Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây kí với Mĩ hiệp ước về vấn đề an ninh ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Một trong những tác động của xu thế toàn cầu hóa là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam được triển khai với

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận