(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử sở GD&ĐT Bắc Ninh lần 1 (có đáp án)

  • 923 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947 của quân dân Việt Nam không có ý nghĩa nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

Suy luận, loại trừ.

Cách giải:

Quân đội Việt Nam giành được quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ là ý nghĩa của chiến dịch Biên giới (1950) => Đáp án A: Việt Nam giành được quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ không phải ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.

Chọn A.


Câu 2:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương được thành lập trong phong trào cách mạng nào của nhân dân Việt Nam?

Xem đáp án

Phương pháp:

Suy luận.

Cách giải:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương được thành lập trong phong trào dân chủ 1936 – 1939 của nhân dân Việt Nam.

Chọn D.


Câu 3:

Trong phong trào cách mạng 1930-1931 của nhân dân Việt Nam, các Xô viết đã được thành lập ở địa phương nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Phong trào cách mạng 1930 – 1931.

Cách giải:

Trong Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam, các xô viết đã ra đời ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Chọn B.


Câu 4:

Từ năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hoá” nhằm mục đích nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

Suy luận.

Cách giải:

Từ năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hoá” nhằm nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân.

Chọn C.


Câu 5:

Sau khi Liên Xô tan rã, quốc gia nào đã kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12.

Cách giải:

Sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga đã kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chọn B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận