(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử sở GD&ĐT Nghệ An - trường THPT Hoàng Mai 2 lần 1 (có đáp án)

  • 872 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chủ quan dẫn đến sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930)?

Xem đáp án

Phương pháp:

Suy luận.           

Cách giải:

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái là nguyên nhân chủ quan, do ở trong tình thế bị động chưa có sự chuẩn bị chu đáo. Cuộc khởi nghĩa nổ ra chỉ là do ảnh hưởng bởi chính sách khủng bố của Pháp nên những người lãnh đạo đã chủ trương tiến hành khởi nghĩa để “không thành công cũng thành nhân” mà thôi.

Chọn A.


Câu 2:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 - 1929), lĩnh vực được đầu tư vốn nhiều nhất là

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 – 1929).

Cách giải:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 - 1929), lĩnh vực được đầu tư vốn nhiều nhất là nông nghiệp.

Chọn B.


Câu 3:

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2 - 1951) quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai ở Việt Nam với tên gọi

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953).

Cách giải:

Tại Đại hội đại biểu lần thứ II (1951) đã quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở một nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác - Lênin riêng. Ở Việt Nam, Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.

Chọn D.


Câu 4:

Nội dung nào sau đây không phải là âm mưu và hành động của thực dân Pháp ở Việt Nam trong năm đầu sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công?

Xem đáp án

Phương pháp:

Suy luận.

Cách giải:

- Nội dung thực dân Pháp thỏa hiệp với Trung Hoa Dân quốc không phải là âm mưu và hành động của thực dân Pháp ở Việt Nam trong năm đầu sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công mà ngược lại, chúng đã cố gắng lợi dụng sự can thiệp của Trung Hoa Dân quốc ở miền Bắc để khôi phục ách thống trị thực dân cũ ở ba nước Đông Dương. Chúng cũng đã phối hợp với quân Anh để giải giáp quân Nhật ở miền Nam và tái lập chế độ cai trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Việt Nam.

- Các nội dung khác trong các đáp án A, B, D đều là những âm mưu và hành động của thực dân Pháp ở Việt Nam trong năm đầu sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.

Chọn C.


Câu 5:

Sự ra đời của quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) là một trong những biểu hiện của

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Toàn cầu hóa.

Cách giải:

Sự ra đời của quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) là một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa.

Chọn B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

đặng jonny
12:25 - 14/06/2024

bộ đăng kí gói vip mới có lời giải à ad bào