(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử sở GD&ĐT Nghệ An - trường THPT Liên Trường lần 1 (có đáp án)

  • 1433 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi quân Nhật vào Đông Dương (1940), Pháp buộc phải để cho Nhật

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 – 1945.

Cách giải:

Khi quân Nhật vào Đông Dương (1940), Pháp buộc phải để cho Nhật sử dụng các phương tiện giao thông.

Chọn D.


Câu 2:

Nguyên nhân nào sau đây dẫn tới nền kinh tế Tây Âu lâm vào tình trạng suy thoái, khủng hoảng, phát triển không ổn định từ năm 1973 đến đầu thập kỉ 90?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Tây Âu.

Cách giải:

Nguyên nhân dẫn tới nền kinh tế Tây Âu lâm vào tình trạng suy thoái, khủng hoảng, phát triển không ổn định từ năm 1973 đến đầu thập kỉ 90 đó là tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.

Chọn D.


Câu 3:

Sự kiện thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (1925) là hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

Cách giải:

Sự kiện thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (1925) là hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc.

Chọn B.


Câu 4:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh phát triển mạnh trong bối cảnh thuận lợi nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh.

Cách giải:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh phát triển mạnh trong bối cảnh chủ nghĩa phát xít đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Chọn C.


Câu 5:

Ở Việt Nam, Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành lập trên cơ sở tổ chức cách mạng nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Sự thành lập các tổ chức cộng sản.7

Cách giải:

Ở Việt Nam, Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành lập trên cơ sở tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng.

Chọn A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận