(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử trường THPT chuyên Thái Bình lần 1 (có đáp án)

  • 512 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đâu không phải là hoạt động của tư sản Việt Nam những năm 1919 - 1925?

Xem đáp án

Phương pháp:

Dựa vào SGK Lịch sử 12 trang 80, suy luận.

Cách giải:

Xuất bản nhiều tờ báo tiếng Pháp và tiếng Việt tiến bộ không phải là hoạt động của tư sản Việt Nam những năm 1919 – 1925.

Chọn D.


Câu 2:

Phong trào nào là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng Cộng sản và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Phong trào cách mạng 1930 – 1931.

Cách giải:

Phong trào cách mạng 1930 -1931 là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng Cộng sản và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

Chọn D.


Câu 3:

Từ năm 1925-1930, sự kiện nào có tác dụng trực tiếp đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Xem đáp án

Phương pháp:

Suy luận.

Cách giải:

Việc ra đời của ba tổ chức cộng sản được ở Việt Nam vào năm 1929, nhưng lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau, làm cho phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn đây chính là sự kiện trực tiếp dẫn đến việc thành lập Đảng Cộng sản vào đầu năm 1930.

Chọn A.


Câu 4:

Đâu không phải là biểu hiện sự phát triển của nước Mĩ giai đoạn 1945-1973?

Xem đáp án

Phương pháp:

Suy luận.

Cách giải:

Trong giai đoạn 1945-1973, nước Mỹ đã trải qua một thời kỳ phát triển mạnh mẽ với nhiều biểu hiện như chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới, khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại, và nắm giữ một lượng lớn tàu bè đi lại trên mặt biển.

=> Do đó, phương án D “Chiếm tới 1/3 số lượng bản quyền phát minh sáng chế toàn thế giới” không phải là biểu hiện sự phát triển của nước Mỹ trong giai đoạn 1945-1973.

Chọn D.


Câu 5:

Cách mạng tháng Tám thành công diễn ra nhanh gọn, ít đổ máu là do

Xem đáp án

Phương pháp:

Suy luận.

Cách giải:

Cách mạng tháng Tám thành công diễn ra nhanh gọn và ít đổ máu chủ yếu là do Đảng và quần chúng nhân dân đã có sự chuẩn bị chu đáo và chớp thời cơ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và việc nắm bắt thời cơ chính xác khi Nhật Bản đầu hàng Đồng minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Minh giành chính quyền một cách nhanh chóng và ít đổ máu.

Chọn D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận