Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử trường THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc lần 2 (Có đáp án)

  • 1450 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào cách mạng ở các nước Mĩ Latinh những năm 60 - 80 của thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Các nước Mĩ Latinh.

Cách giải:

Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào cách mạng ở các nước Mĩ Latinh những năm 60 – 80 của thế kỉ XX là đấu tranh vũ trang.

Chọn D.


Câu 2:

Cho những yếu tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ (1945-1973) sau:

(1). Chi phí ngân sách cho quốc phòng thấp.

(2). Nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao.

(3). Nắm bắt cơ hội trong xu thế toàn cầu hóa.

(4). Vai trò điều tiết hiệu quả của nhà nước.

(5). Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú.

Số yếu tố đúng là:

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, suy luận.

Cách giải:

Những nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng giai đoạn 1945 – 1973:

- Lãnh thổ Mĩ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, khí hậu khá thuận lợi.

- Có nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kĩ thuật cao, năng động, sáng tạo.

- Lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí, thu lợi nhuận để làm giàu.

- Là khởi đầu cuộc CM KH-KT hiện đại của thế giới.

- Các tổ hợp công nghiệp-quân sự, các công ti tập đoàn tư bản lũng đoạn Mĩ có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và có hiệu quả ở cả trong và ngoài nước;

- Các chính sách và biện pháp điều tiết của nhà nước đóng vai trò quan trọng thúc đấy kinh tế Mĩ phát triển.

=> Có 3 yếu tố đúng đó là: (2), (4), (5).

Chọn C.


Câu 3:

Cơ quan giữ vai trò trọng yếu của Liên hợp quốc là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Sự thành lập Liên hợp quốc.

Cách giải:

Cơ quan giữ vai trò trọng yếu của Liên hợp quốc là Hội đồng bảo an.

Chọn A.


Câu 4:

Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam (1858-1884)?

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Chọn đáp án D chọn vì nhân dân từ năm 1858 đến năm 1884 luôn kiên quyết đấu tranh chống Pháp, mặc dù từ Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), triều đình đã ra lệnh giải tán các toán nghĩa binh chống Pháp.

Chọn D.


Câu 5:

Trong giai đoạn 1991 – 2000 ở Tây Âu, những nước nào đã trở thành đối trọng với Mĩ trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 50.

Cách giải:

Trong giai đoạn 1991 – 2000 ở Tây Âu, Pháp và Đức đã trở thành đối trọng với Mĩ trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng.

Chọn B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận