(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử trường THPT Đông Bắc lần 1 (có đáp án)

  • 282 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Bước sang nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây trở thành “cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới”?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9 - 3 - 1945), Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra khẩu hiệu nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Chiến thắng Vạn Tường (1965) của quân dân miền Nam Việt Nam đã mở đầu cao trào đấu tranh nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Trong thời kì 1945 - 1954, chiến thắng nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản kế hoạch Rơve của thực dân Pháp?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Từ năm 1973 đến năm 1982, nền kinh tế nước Mĩ có biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận