(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử trường THPT Hàm Rồng - Mã đề 621 (có đáp án)

  • 517 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Bài học kinh nghiệm quan trọng nào được rút ra từ phong trào dân chủ 1936-1939 còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Các thế lực ngoại xâm có mặt ở Việt Nam trong những năm 1940 – 1945 là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Nhiệm vụ chiến lược hàng đầu của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận