Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử trường THPT Ngọc Lạc - Quảng Nam lần 1 (Có đáp án)

  • 710 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Năm 1945, quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á tuyên bố độc lập?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Trong những năm 1965-1968, chiến thắng nào sau đây của quân dân miền Nam Việt Nam được coi là “Ấp Bắc” đối với quân Mĩ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Năm 1957, quốc gia nào sau đây phóng thành công vệ tinh nhân tạo?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Trong những năm 1954-1975, nhân dân Lào tập trung thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Ở Việt Nam, cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản trong những năm 1945-1946 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận