Lực Lo-ren-xơ

  • 1878 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phương của lực Lorenxo

Xem đáp án

Đáp án B

Phương của lực Lorenxo vuông góc với đường sức từ và véc - tơ vận tốc của hạt.


Câu 2:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: F=qvBsinθ 

Quỹ đạo của electron chuyển động trong từ trường là một đường tròn chỉ khi θ=90° 

θ=0° thì từ trường không tác dụng lực lên e.

0°<θ<90° thì quỹ đạo là đường xoắn ốc.


Câu 3:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án A

Hạt proton bay vào trong từ trường theo phương vuông góc với véc - tơ cảm ứng từ thì quỹ đạo của proton là quỹ đạo tròn có v không đổi.


Câu 4:

Lực Lorenxo tác dụng lên một điện tích q chuyển động tròn trong từ trường

Xem đáp án

Đáp án B

Lực Lorenxo tác dụng lên một điện tích q chuyển động tròn trong từ trường luôn hướng về tâm của quỹ đạo. (F đóng vai trò lực hướng tâm).


Câu 5:

Một electron bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ B với vận tốc v. Khi góc hợp bởi v và B bằng θ, quỹ đạo chuyển động của electron có dạng

Xem đáp án

Đáp án C

Khi góc hợp bởi v và B bằng θ, quỹ đạo chuyển động của electron có dạng đường xoắn ốc.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận