24 câu trắc nghiệm Kính lúp cực hay có đáp án

  • 2677 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 24 phút

Câu 1:

Kính lúp là dụng cụ quang dùng để

Xem đáp án

Đáp án: A

Kính lúp là một công cụ quang phổ học bổ trợ cho mắt việc quan sát các vật nhỏ. Nó có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo, lớn hơn vật và nằm trong giới hạn thấy rõ của mắt.


Câu 2:

Khi nói về kính lúp, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vật cần quan sát đặt trước kính lúp cho ảnh ảo có số phóng đại lớn.


Câu 3:

Kính lúp đơn giản được cấu tạo bởi một

Xem đáp án

Đáp án: A

Kính lúp là một thấu kính hội tụ hay một hệ ghép tương đương với thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (cỡ vài cm).


Câu 5:

Khi dùng kính lúp quan sát các vật nhỏ. Gọi α và α0 lần lượt là góc trông của ảnh qua kính và góc trông trực tiếp vật khi đặt vật ở điểm cực cận của mắt. Số bội giác của mắt được tính theo công thức nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Số bội giác G của một dụng cụ quang phổ trợ cho mắt tỉ số giữa góc trong ảnh α của một vật qua dụng cụ quang học đó với góc trông trực tiếp α0 của vật khi đó đặt vật tại điểm cực cận của mắt.

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Vì α, α0 rất nhỏ nên Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận