Suất điện động cảm ứng

  • 1912 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều, rộng sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường cảm ứng. Trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng nếu

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có Φ=BScosα

Khi vòng dây quay xung quanh trục vuông góc với đường cảm ứng từ thì góc α thay đổi Φ thay đổi  xuất hiện suất điện động cảm ứng.

Các đáp án khác không làm thay đổi Φ không xuất hiện suất điện động cảm ứng.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Chọn câu sai. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường, và cắt các đường cảm ứng phụ thuộc :

Xem đáp án

Đáp án C

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường ξ=Blvsinα 

ξ không phụ thuộc tiết diện thẳng của dây dẫn.


Câu 5:

Vòng dây kim loại diện tích S hợp với véc tơ cảm ứng từ một góc 30°, cho biết cường độ của cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị, suất điện động cảm ứng sinh ra có giá trị

Xem đáp án

Đáp án B

Từ đồ thị, ta có : B=t 

Góc giữa véc - tơ cảm ứng từ và véc - tơ pháp tuyến của vòng dây là α=60° 

Φ=BScosα=t.Scosα

ec=dΦdt=S.sinα=S.sin60°=S32


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận