Từ thông và cảm ứng điện từ

  • 2260 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Một khung dây kín đang ở trong một từ trường đều. Khi đưa nó ra ngoài phạm vi của vùng có từ trường thì

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Gía trị tuyệt đối của từ thông qua diện tích S đặt vuông góc với cảm ứng từ B

Xem đáp án

Đáp án D

Từ thông diễn tả số đường sức từ xuyên qua diện tích S Φ tỉ lệ với số đường sức từ qua S.


Câu 4:

Từ thông phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án C

Φ=BScosαΦ phụ thuộc hình dạng, kích thước khung dây (S).


Câu 5:

Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều, sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường cảm ứng. Hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra khi

Xem đáp án

Đáp án A

Φ=BScosα=BScos0=BS.

Φ thay đổi khi B hoặc S thay đổi.

Hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra khi Φ thay đổi  vòng dây biến dạng (S thay đổi).


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận