25 câu trắc nghiệm Thấu kính cực hay có đáp án

  • 5227 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Thấu kính phân kì là

Xem đáp án

Đáp án: C

Thấu kính phân kì là một khối chất trong suốt, được giới hạn bởi 2 mặt cầu lõm, hoặc một mặt lõm và một mặt phẳng, hoặc một mặt lồi, một mặt lõm với điều kiện bán kính mặt lồi lớn hơn bán kính mặt lõm.


Câu 2:

Thấu kính hội tụ là

Xem đáp án

Đáp án: D

Thấu kính hội tụ là một khối chất trong suốt, được giới hạn bởi 2 mặt cầu lồi, hoặc một mặt lồi và một mặt phẳng, hoặc một mặt lồi và một mặt lõm với điều kiện bán kính mặt lồi nhỏ hơn bán kính mặt lõm.


Câu 3:

Khi nói về đường đi của một tia sáng qua thấu kính hội tụ, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án: D

Một chùm tia tới song song với trục chính cho chùm tia ló (hay đường kéo dài của chùm tia ló) qua tiêu điểm ảnh F’.


Câu 4:

Khi nói về đường đi của tia sáng qua thấu kính phân kì, phát biểu nào sau đây là sai

Xem đáp án

Đáp án: C

Một chùm tia sáng (hay đường kéo dài của chùm tia) qua tiêu điểm vật F, cho chùm tia ló song song với trục chính. (hình vẽ)


Câu 5:

Ảnh của vật qua thấu kính phân kì là

Xem đáp án

Đáp án: C

Ảnh của vật thật qua thấu kính phân kì luôn là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Lê Ngọc Lan

Bình luận


Bình luận