253 Bài tập Amin, Amino axit, Protein ôn thi Đại học có lời giải (P2)

  • 1708 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Dung dịch không có phản ứng màu biure là

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận