290 Bài tập Este, Lipit cơ bản, nâng cao có lời giải (P1)

  • 2392 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất nào dưới đây là etyl axetat ?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Linh Ryes

Bình luận


Bình luận