30 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi - Nguồn điện cực hay có đáp án

  • 8585 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 29 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng

Xem đáp án

Đáp án: D

Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. Cường độ của dòng điện không đổi được tính bằng công thức:

Trong đó: q là điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian t.


Câu 2:

Cường độ dòng điện được đo bằng

Xem đáp án

Đáp án: D

Để đo cường độ dòng điện qua một vật dẫn, dùng ampe kết mắc nối tiếp với vật dẫn.


Câu 3:

Công thức xác định cường độ dòng điện không đổi là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Cường độ của dòng điện không đổi được tính bằng công thức:

Trong đó: q là điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian t.


Câu 4:

Điều kiện để có dòng điện là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Dòng điện là chuyển dời có hướng của các hạt mang điện, các hạt mang điện dương sẽ di chuyển từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp, các hạt mang điện âm sẽ di chuyển ngược lại. Do vậy để có dòng điện thì phải có sự chênh lệch điện thế giữa hai đầu vật dẫn. Tức là cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.


Câu 5:

Ngoài đơn vị ampe (A), đơn vị cường độ dòng điện có thể là

Xem đáp án

Đáp án: C

Ta có:

trong đó ∆q là điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian ∆t. Mà ∆q có đơn vị Culông (C), ∆t có đơn vị là giây (s), do đó I có đơn vị là Culông trên giây (C/s).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Lê Xuân Huy

L

1 năm trước

Lê Khánh

N

1 năm trước

Nguyễn Hoàng Thiện

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Hồng
00:36 - 12/11/2020

câu 11 sai rồi
bị nhầm lời giải của câu 12 sang