364 Bài trắc nghiệm Dòng điện không đổi có lời giải chi tiết ( Phần 1)

  • 7482 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Một học sinh làm thí nghiệm như sau: chiếu một chùm ánh sáng kích thích AS vào một quang điện trở R như hình vẽ, thì thấy chỉ số của ampe kế tăng lên so với trước khi chiếu AS. Biết ampe kế và Volt kế là lí tưởng. Chỉ số của ampe kế và Volt kế sẽ thay đổi thế nào nếu ta tắt chùm sáng AS 

Xem đáp án

Đáp án B

Ampe cho biết cường độ dòng điện trong mạch: I=ξR+r

Volt kế cho biết điện áp hai đầu đoạn mạch mà nó mắc song song: 

Uv=IR=εRR+r=ε1+rR

Từ các biểu thức trên ta thấy rằng khi ngừng chiếu ánh sáng kích thích thì R tăng vậy I giảm và tăng


Câu 4:

Hai bòng đèn Đ1 và Đ2 được mắc vào mạch điện như hình vẽ. Biết ban đầu biến trở Rb­ có giá trị sao cho 2 đèn sáng bình thường. Nếu tăng giá trị biến trở lên một chút thì độ sáng

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Theo định luật Ôm cho toàn mạch (mạch kín gồm nguồn và điện trở) thì cường độ dòng điện trong mạch kín:

Xem đáp án

Đáp án D

I=ξR+r : I “tỉ lệ thuận” với suất điện động ξ; “tỉ lệ nghịch” với tổng điện trở toàn mạch, “tỉ lệ” với điện trở trong, điện trở ngoài. 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Tài
10:52 - 24/12/2020

Câu 22 đã cho R4 rồi mà sao còn bảo tính R4