40 câu trắc nghiệm Cảm ứng điện từ cơ bản có đáp án

  • 6547 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Người ta dùng khái niệm từ thông để diễn tả

Xem đáp án

Đáp án: A

HD Giải: Ý nghĩa của từ thông dùng để diễn tả số đường sức từ xuyên qua một diện tích nào đó.


Câu 3:

Đơn vị từ thông là

Xem đáp án

Đáp án: B

HD Giải: Đơn vị của từ thông là Vebe (Wb)


Câu 4:

1 Wb bằng

Xem đáp án

Đáp án: A

HD Giải: Ф = BS cosα => 1Wb = 1Tm2


4

Đánh giá trung bình

33%

33%

33%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Game: Empire Warriors TD

4 năm trước

Trann Trang

K

2 năm trước

Khang Nghiêm

Bình luận


Bình luận

Dũng Phạm
08:55 - 24/02/2022

mn ơi quay quanh đường kín là như nào nhỉ