400 Bài tập Sắt và một số kim loại quan trọng cơ bản, nâng cao có lời giải (P1)

  • 2835 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Có 3 mẫu chất rắn đã được nhuộm đồng màu: Fe; FeO; Fe2O3. Dung dịch nào sau đây có thể dùng để nhận biết đồng thời 3 chất này?

Xem đáp án

Đáp án A.

Thuốc thử: dung dịch HCl.

+ Fe: có khí thoát ra.

+ FeO: dung dịch màu lục nhạt.

+ Fe2O3: dung dịch màu đỏ nâu.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận