60 câu trắc nghiệm lý thuyết Dòng điện trong các môi trường có đáp án (P1)

  • 7392 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của

Xem đáp án

Đáp án A

Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do


Câu 2:

Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực của chất khí, hình thành do

Xem đáp án

Đáp án A

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về hồ quang điện

Cách giải: Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực của chất khí, hình thành do các phân tử khí bị điện trường mạnh làm ion hoá.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào

Xem đáp án

Đáp án C

+ Điện trở của kim loại: R = ρlS 

Trong đó: + ρ là điện trở suất của kim loại (phụ thuộc vào bản chất của từng kim loại.)

+ l là chiều dài dây dẫn.

+ S: tiết diện của dây dẫn.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận