128 Bài trắc nghiệm Khúc xạ ánh sáng cực hay có lời giải chi tiết ( đề số 1)

  • 3235 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Xem đáp án

Chọn A

+) Khi truyền từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất bé thì r > i, truyền từ môi trường có chiết suất bé sang môi trường có chiết suất lớn thì r < i.

+) Góc khúc xạ phụ thuộc vào góc tới theo định luật khúc xạ ánh sáng: n1sini = n2sinr nên r không tỉ lệ thuận với i.

+) Góc tới i tăng thì góc khúc xạ cùng tăng dần.


Câu 4:

Một thanh thẳng cắm nghiêng so với mặt nước, ta nhìn thấy thanh như bị gãy khúc tại mặt phân cách hai môi trường. Nguyên nhân của sự gãy khúc đó là do hiện tượng:

Xem đáp án

Chọn C

Một thanh thẳng cắm nghiêng so với mặt nước, ta nhìn thấy thanh như bị gãy khúc tại mặt phân cách hai môi trường. Nguyên nhân của sự gãy khúc đó là do hiện tượng khúc xạ ánh sáng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận