Đề kiểm tra Học kì 1 GDCD 9 có đáp án (Đề 1)

  • 3841 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

“Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba” câu nói đề cập đến truyền thống nào của dân tộc ta?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

 Câu tục ngữ: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy nói về truyền thống nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta được lưu truyền từ đời này sang đời khác là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Các hành vi vi phạm các chuẩn mực về truyền thống đạo đức là?

Xem đáp án

Đáp án A


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận