Bài tập Amin, Amino axit, Protein có giải chi tiết (mức độ thông hiểu - P2)

  • 4349 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phân biệt 3 dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ dùng một thuốc thử là

Xem đáp án

Đáp án B

NH2-CH2-COOH không đổi màu quỳ tím

CH3COOH làm quỳ tím hóa hồng

C2H5NH2 làm quỳ tím hóa xanh


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol peptit X mạch hở thu được H2O, N2 và 4 mol CO2. Số đồng phân cấu tạo của X là :

Xem đáp án

Đáp án A

1 mol peptit X => 4 mol CO2 => X có 4 nguyên tử C trong phân tử

X chỉ có thể là Gly-Gly


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận