Bài tập Cân bằng và chuyển động của vật rắn có lời giải

  • 3885 lượt thi

  • 64 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 4:

Người ta khoét một lỗ tròn bán kính R/2 trên một đĩa tròn đồng chất bán kính R. Trọng tâm của phần còn lại cách tâm đĩa tròn lớn bao nhiêu?

Xem đáp án

Gọi x là khoảng cách từ tâm hình tròn lớn O đến trọng tâm phần còn lại O1.

Theo quy tắc hợp lực song song:


Câu 5:

Khi một lực tác dụng vào vật rắn, yếu tố nào sau đây ca lực có thể thay đổi mà không ảnh hưởng đến tác dụng ca lực?

Xem đáp án

Đáp án D.

Tác dụng của lực tác dụng lên vật rắn không thay đổi nếu ta trượt lực đó trên giá ca nó


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận