Bài tập Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình cực hay có lời giải

  • 3275 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chất rắn vô định hình có đặc tính nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án A.


Câu 2:

Vật nào sau đây không có cấu trúc tinh thể ?

Xem đáp án

Đáp án D.


Câu 3:

Vật rắn tinh thể có đặc tính nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.


Câu 4:

Khi so sánh đặc tính của vật rắn đơn tinh thể và vật rắn vô định hình, kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A.


Câu 5:

Chọn những câu đúng trong các câu sau đây:

Xem đáp án

Đáp án: D


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Anh Ngoc

Bình luận


Bình luận

Thùy Trang Hoàng
22:22 - 04/06/2020

hay

Ảnh đính kèm