Bài tập Chuyển động thẳng biến đổi đều cơ bản, nâng cao có lời giải

  • 7788 lượt thi

  • 63 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một ô tô chuyển động thảng biến đổi đều từ trạng thái nghỉ, đạt vận tốc 20m/s sau 5 s. Quãng đường mà ô tô đã đi được là

Xem đáp án

Đáp án B

Cách giải khác:

Chuyển  động biến đổi đều nên: Tốc độ trung bình:

 


Câu 2:

Xe ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc 20 m/s thì bị hãm phanh chuyển động chậm dần đều. Quãng đường xe đi được từ lúc hãm phanh đến khi xe dừng hẳn là 100m. Gia tốc của xe là

Xem đáp án

Đáp án C.

( Dấu - chứng tỏ a ngược chiều với v   là chiều chuyển động và cũng là chiều dương của ).

- Vận tốc là một đại lượng véctơ nên giá trị của nó(trong một hệ tọa độ) có thể dương, âm hoặc bằng 0. Giá trị dương cho biết vật chuyển động theo chiều dương và ngược lại, giá trị âm cho biết vật chuyển động theo chiều âm của trục tọa độ.

- Tốc độ là đại lượng không âm, tốc độ tức thời là độ lớn của vận tốc tức thời


Câu 4:

Một chất điểm chuyển động theo phương trình, t tính theo giây. Tốc độ trung bình của chất điểm trong 5 s đầu là

Xem đáp án

Đáp án A

Quãng đường vật đã đi được trong 5 s đầu là:

Vậy vận tốc trung bình của chất điểm trong 5 s đầu là:

 Cách giải khác: Từ biểu thức

 

Vậy

 


Câu 5:

Tàu hỏa đang chuyển động với vận tốc 60 km/h thì bị hãm phanh chuyển động chậm dần đều. Sau khi đi thêm được 450 m thì vận tốc của tàu chỉ còn 15 km/h. Quãng đường tàu còn đi thêm được đến khi dừng hẳn là

Xem đáp án

Đáp án D.

 

Sử dụng công thức

Giai đoạn tàu chuyển động từ vận tốc 60 km/h giảm xuống còn 15 km/h:

Gia đoạn tàu chuyển động từ 15 km/h tới khi dừng lại hẳn:

.


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

4 năm trước

nguyễn đức tuấn

4 năm trước

Thuylinh Duong

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Đức Quang
10:32 - 28/07/2022

50m răng A hè ?