Bài tập Chuyển động tròn đều cơ bản, nâng cao có lời giải

  • 4643 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào không phải là của chuyển động tròn đều:

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng vectơ vận tốc luôn thay đổi trong quá trình chuyển động tròn đều

Chú ý: Trong chuyển động tròn đều, độ lớn của vec tơ vận tốc (vận tốc dài) không đổi nhưng hướng của nó thay đổi, luôn có phươg tiếp tuyến với quỹ đạo tại mỗi vị trí của vật.


Câu 2:

Biết các kim đồng hồ quay đều. Tỉ lệ tốc độ góc của kim giây đối với kim giờ đồng hồ là

Xem đáp án

Đáp án D

Chu kỳ của kim giây:  

 

Chu kỳ của kim giờ:

 

 

 

 

Chú ý: góc quay 1 vòng bằng  

 

 


Câu 3:

Một bánh xe bán kính 0,25m, quay đều 15 vòng/phút. Tốc độ dài ở một điểm trên vành bánh xe là

Xem đáp án

Đáp án B

( Vòng/s)

 

 

Chú ý: - Đơn vị của tần số f là vòng/s hay Hz

- n (vòng/phút0=n/60 (vòng/giây)


Câu 4:

Một đồng hồ có kim giờ dài 3cm, kim phút dài 4cm. Tỉ số tốc độ dài của đầu kim giờ và đầu kim phút là vhvp bằng

Xem đáp án

Đáp án B

 

vhvp=ωhrhωprp=2πTh2πTp.rhrp=TpTh.rhrp=360012.3600.34=116

Chú ý: Kim giây: T1=60s

- Kim phút: Tp=60.T1=60.60=3600s

- Kim giờ: Th=12.Tp=12.3600s


Câu 5:

Chiều dài của mộ kim giây đồng hồ là 1cm. Độ biến thiên của vận tốc dài của đầu kim giây trong thời gian 15s là

Xem đáp án

Đáp án D

Trong 15 s kim giây đồng hồ quay được 900 (hình vẽ) nên độ biến thiên vận tốc là:

 

 

Chú ý: Vận tốc là đại lượng vec tơ nên khi xét sự biến của nó phải xét cả đến phương chiều. 

 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận