Bài tập Định luật Sác-lơ cực hay có lời giải

  • 4732 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đun nóng một khối khí được đựng trong một bình kín làm cho nhiệt độ của nó tăng thêm 10C thì người ta thấy rằng áp suất của khối khí trong bình tăng thêm 1/360 lần áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khối khí bằng

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi To là nhiệt độ ban đầu của khối khí

 

T1 là nhiệt độ của khối khí sau khi tăng

 

 

là áp suất ban đầu của khối khí

 

Po là áp suất của khối khí khi tăng nhiệt độ

 

 

Vì bình kín nên quá trình xảy ra đối với khối khí đặt trong bình là quá trình đẳng tích. Vì vậy theo định luật Sác-lơ, ta có:

 

 

Chú ý: Khi áp dụng công thức

 

 

 chú ý đổi nhiệt độ giữa độ K và độ 0C

 


Câu 4:

Một bình thép chứa khí ở 70C dưới áp suất 4atm. Nhiệt độ của khí trong bình là bao nhiêu khi áp suất khí tăng thêm 0,5atm

Xem đáp án

Đáp án C

 

 

Chú ý: Chú ý đổi nhiệt độ giữa độ K và độ 0C

 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận