Bài tập Độ ẩm của không khí cực hay có lời giải

  • 2511 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một căn phòng có thể tích 120m3. Không khí trong phòng có nhiệt độ 25°C, điểm sương 15°C Để làm bão hoà hơi nước trong phòng, lượng hơi nước cần có là:

Xem đáp án

Độ ẩm tuyệt đối bằng độ ẩm cực đại điểm sương 15°C:

 

Độ ẩm cực đại ở 25°C:

Để làm bão hoà hơi nước trong phòng cần một lượng hơi nước là:

(23 - 12,8 ) x 120 = 1224g.

Đáp án D


Câu 2:

Một vùng không khí có thể tích chứa hơi bão hoà ở 23°C. Nếu nhiệt độ hạ thấp tới 10°C thì lượng nước mưa rơi xuống là:

Xem đáp án

Không khí chứa hơi nước bão hoà, có độ ấm cực đại: ở nhiệt độ 10°C độ ẩm cực đại chỉ là:  

=> Khi nhiệt độ hạ thấp tới 10°C thì khối lượng hơi nước ngưng tụ tạo thành mưa rơi xuống là:  

Đáp án A


Câu 3:

Áp suất hơi nước trong không khí ở 25°C là 19 mmHg. Độ ẩm tương đối của không khí có giá trị:

Xem đáp án

Ở 25°C: (tra bảng đặc tính hơi nước bão hoà)

=> Độ ẩm tương đối của không khí:

  

Đáp án C


Câu 4:

Tính khối lượng hơi nước có trong phòng thể tích 100 m3 ở nhiệt độ 25°C và độ ẩm tương đối là 65%. Biết độ ẩm cực đại ở 25°C là 23 g/m3

Xem đáp án

Không khí có độ ẩm tuyệt đối: 

 

Khối lượng hơi nước trong 100m3 là:

  

Đáp án C


Câu 5:

Hơi nước bão hoà ở 20°C được tách ra khỏi nước và đun nóng đẳng tích tới 27°C. Áp suất của nó có giá trị:

Xem đáp án

Hơi nước bão hoà ở nhiệt độ t1 = 20°C có áp suất p1 = 17,54mmHg.

Hơi bão hoà tách khỏi chất lỏng nung nóng đẳng tích biến thành hơi khô tuân theo định luật Sác Lơ: áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

 

 

Thay số ta có

.

Đáp án D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận