Bài tập Review có đáp án

  • 120 lượt xem

  • 4 câu hỏiCâu 2:

Listen to the text. Circle the correct option (a-c). (Nghe đoạn văn. Khoanh tròn vào phương án đúng a-c)

1. When the writer was a child, her parents (Khi nhà văn còn là một đứa trẻ, cha mẹ cô)

a. taught her the names of all the stars. (đã dạy cô ấy tên của tất cả các vì sao)

b. bought her books about space. (đã mua sách của cô ấy về không gian)

c. spent time listening to her talk about the planets. (đã dành thời gian nghe cô ấy nói về các hành tinh)

 

2. What is true about the writer at school? (Điều gì đúng về nhà văn ở trường?)

a. She liked science best. (Cô thích khoa học nhất)

b. She imagined being a musician one day. (Cô tưởng tượng một ngày nào đó sẽ trở thành một nhạc sĩ)

c. She was talented at maths. (Cô ấy có tài về toán học)

 

3. When did she decide to be a space scientist? (Cô ấy quyết định trở thành một nhà khoa học vũ trụ khi nào?)

a. After a lesson at school about meteoroids. (Sau một buổi học ở trường về sao băng)

b. After she saw a shooting star. (Sau khi cô ấy nhìn thấy một ngôi sao băng)

c. After she watched a film about space travel. (Sau khi cô ấy xem một bộ phim về du hành vũ trụ)

 

4. What did she do when she first finished her education? (Cô ấy đã làm gì khi cô ấy mới học xong?)

a. She worked abroad. (Cô ấy đã làm việc ở nước ngoài)

b. She went travelling. (Cô ấy đã đi du lịch)

c. She stayed in Britain. (Cô ấy ở lại Anh)

 

5. What is her advice to people who want to be space scientists? (Lời khuyên của cô ấy dành cho những người muốn trở thành nhà khoa học vũ trụ là gì?)

a. Work hard at university. (Làm việc chăm chỉ ở trường đại học)

b. Get a good science degree. (Nhận bằng tốt nghiệp khoa học)

c. Study different subjects. (Học các môn học khác nhau)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận