Bài tập Sai số của phép đo các đại lượng vật lí có lời giải

  • 3503 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nếu một vật chuyển động thẳng đều thì

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Trong chuyển động tròn đều thì:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Một đoàn tầu chuyển động với vận tốc không đổi 45km/h. Thời gian để đoàn tàu đi qua hoàn toàn cây cầu dài 850m là? Biết đoàn tàu dài 150m

Xem đáp án

Đáp án C

Đổi 45 km/h = 12,5 m/s

Để đoàn tàu đi qua hoàn toàn cây cầu thì tổng quãng đường tàu phải đi là: s = 150 + 850 = 1000

 t = sv = 100012,5 = 80s


Câu 5:

Tốc độ góc của một kim giây đồng hồ bằng

Xem đáp án

Đáp án C


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Đỗ Hoàng Hiếu

H

3 năm trước

HUY NGUYEN HONG

Bình luận


Bình luận