Bài tập Sự nở vì nhiệt của vật rắn cực hay có lời giải

  • 3267 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 3:

Tính độ dài của thanh thép và thanh đồng ở 0°C sao cho ở bất kỳ nhiệt độ nào thanh thép cũng dài hơn thanh đồng 5cm. Cho hệ số nở dài của thép và đồng lần lượt là 1,2.10-5K-1 và 1,7.10-5K-1.

Xem đáp án

- Gọi là chiều dài của thanh thép và thanh đồng tại 0°C

 Ta có: (1)

- Chiều dài của thanh thép và đồng tại t°C là  

Theo đề thì  

Nên  (2)

Từ (1) và (2), ta dược: l01 =17cm và l02 =12cm

Đáp án D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận