Bài tập Tính tương đối của chuyển động cơ bản, nâng cao có lời giải

  • 3042 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một vật nhỏ văng ra từ khinh khí cầu đang chuyển động thẳng đứng lên trên. Người thứ nhất đứng ở dưới đất, người thứ hai đang ở trên khinh khí cầu. Ngay sau khi vật văng ra thì

Xem đáp án

Đáp án D

Khi bị văng ra nó cũng thu được vận tốc hướng lên bằng với vận tốc chuyển động của khinh khí cầu. Do đó người đứng dưới đất thấy vật đang đi lên. Đối với người trên khinh khí cầu thì vận tốc tương đối giữa vật và người đó bằng không nên ngay sau đó người trên khinh khí cầu nhìn thấy vật đang đi xuống


Câu 2:

Hai chất điểm chuyển động với vận tốc có độ lớn là v1 và v2 không đổi. Vận tốc tương đối giữa chúng có giá trị lớn nhất nếu góc hợp bởi v1 v2bằng

Xem đáp án

Đáp án D

v12 lớn nhất bằng |v1 + v2| khi góc hợp bởi v1 và v2 bằng 1800

Chú ý: v12 lớn nhất bằng |v1 + v2| khi góc hợp bởi v1 và v2 bằng 1800

v12 nhỏ nhất bằng |v1 - v2| khi góc hợp bởi v1 và v2 bằng 00


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận