Bài tập về Các lực cơ học cơ bản, nâng cao có lời giải

  • 7148 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 41 phút

Câu 1:

Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn

Xem đáp án

Đáp án D.

Fhd = Gm1m2r2 khối lượng tăng gấp đôi  tử số tăng gấp 4; khoảng cách tăng gấp đôimẫu số tăng gấp 4. Lực hấp dẫn không thay đổi.


Câu 2:

Lực hấp dẫn do một hòn đá ờ trên mặt đất tác dụng vào Trái Đất thì có độ lớn

Xem đáp án

Đáp án C.

Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn, còn trọng lượng là độ lớn trọng lực.


Câu 3:

Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt trăng và do Mặt trăng tác dụng lên Trái Đất?

Xem đáp án

Đáp án B.


Câu 4:

Đơn vị của hằng số hấp dẫn là:

Xem đáp án

Đáp án A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận