Bài tập về ném ngang cơ bản, nâng cao có lời giải

  • 2962 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Một vật được ném ngang tđộ cao h so với mặt đất với vận tốc ném là v0. Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B.


Câu 2:

Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất vi vận tốc ném là u0. Nếu vật được ném t độ cao gấp đôi độ cao ban đầu với vận tốc ban đầu như cũ thì

Xem đáp án

Đáp án B.

t = 2hg, h tăng gấp đôi thì t tăng 2 lần.


Câu 3:

Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất với vận tốc ném là v0. Nếu vẫn ở độ cao đó nhưng vận tốc ban đầu của vật được tăng lên gấp đôi thì

Xem đáp án

Đáp án C.

Thời gian chuyển động ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng độ cao, không phụ thuộc vận tốc ban đầu


Câu 4:

Từ cùng một độ cao so với mặt đất và cùng một lúc, viên bi A được thả rơi, còn viên bi B được ném theo phương ngang, Bỏ qua lực cản không khí. Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án C.

Tốc độ khi chạm đất của vật rơi tự do: v = 2gh 

Tốc độ khi chạm đất của vật bị ném ngang:

v' = v02 + 2gh > v


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận