Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Vật lí có lời giải năm 2022 (Đề 1)

  • 8003 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động tại nơi có g=10m/s2 . Chu kì dao động của con lắc được xác định bởi biểu thức

Xem đáp án

Tần số góc của con lắc đơn: ω=gl. Chu kì của con lắc đơn: T=2πω=2πlg

Chọn đáp án C


Câu 2:

Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR,uL,uC  tương ứng là điện áp tức thời của hai đầu các phần tử R, L, C. Quan hệ về pha của các điện áp này là

Xem đáp án
Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp (ảnh 1)

Đoạn mạch chỉ có tụ điện: uC  trễ pha π2  so với uR  hay  sớm pha π2 so với uC.

Từ giản đồ vectơ, suy ra mối quan hệ về pha của các điện áp:

- uR và i cùng pha

- uL sớm pha hơn u(hặc i) là π2 và sớm pha hơn uC là π

- uC trễ pha hơn uR (hoặc i) là π2 và trễ pha hơn uLπ

Đáp án B


Câu 3:

Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 20 cm có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp. Gọi Δ1 Δ2 là hai đường thẳng ở mặt chất lỏng cùng vuông góc với đoạn thẳng S1S2 và cách nhau 9 cm. Biết số điểm cực đại giao thoa trên Δ1 Δ1 tương ứng là 7 và 3. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng S1S2

Xem đáp án
Đáp án A
Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 20 cm có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng (ảnh 1)

Từ giả thiết, số điểm cực đại giao thoa trên Δ1 Δ2

tương ứng là 7 và 3 ta vẽ được hình bên.

Trong đó: IA=4λ2=2λ

IB=2λ2=λAB=IA+IB=3λ

AB=9cm3λ=9cmλ=3cm

Số cực đại trên đoạn S1S2:

S1S2<kλ<S1S2S1S2λ<k<S1S2λ

203<k<2036,6<k<6,6

k=6,5,...,5,613 điểm cực đại

- Khoảng cách giữa hai cực đại (hoặc cực tiểu) liên tiếp là λ2

- Bài toán tìm số cực đại, cực tiểu:

+ Hiệu đường từ hai nguồn đến điểm cần xét: d2d1=fk

+ Trên đoạn thẳng L: L<d2d1<L

+ Hai điểm M, N bất kì: d2Md1M<d2d1<d2Nd1N

Ví dụ: Tính số cực đại, cực tiểu trên đoạn MN

Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 20 cm có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng (ảnh 1)

MBMAd2d1NBNA

Lưu ý: - Tùy vào yêu cầu đề bài hai nguồn cùng pha hay ngược pha mà giá trị d2 - d1 được thay ở bảng dưới.

- Không lấy dấu “=” ở bất đẳng thức nếu đoạn cần tìm có chứa nguồn.
Nguồn Hai nguồn cùng pha Hai nguồn ngược pha
Điểm cực đại d2d1=kλ d2d1=k+12λ
Điểm cực tiểu d2d1=k+12λ d2d1=kλ

Câu 4:

Theo thuyết điện từ Mắc-xoen thì nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại đó sé sinh ra

Xem đáp án
Đáp án A
Theo thuyết điện từ Mắc-xoen, điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường và từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy.

Câu 5:

Âm của một cây đàn ghi ta và của một cái kèn phát ra mà tai người phân biệt được âm khác nhau vì không thể cùng

Xem đáp án

Đáp án B

Âm sắc là đặc trưng sinh lý của âm, gắn liền với đồ thị dao động âm. Âm sắc có thể giúp phân biệt được các loại nhạc cụ ngay cả khi đang chơi những nốt nhạc có cùng cường độ và cao độ.

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận