Điện tích - Định luật Cu Lông (có lời giải chi tiết) - Lý thuyết

  • 8370 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm?

Xem đáp án

Đáp án C

Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta khảo sát


Câu 2:

Nếu giảm khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ

Xem đáp án

Đáp án C

Từ 

F=Kq1q2r2F=1r2


Câu 5:

Hai quả cầu có khối lượng được treo vào một điểm O bằng hai sợi dây cách điện như hình vẽ. Tích điện cho hai quả cầu. Lực căng T của sợi dây  sẽ thay đổi như thế nào so với lúc chúng chưa tích điện

Xem đáp án

Đáp án D

Từ T = (mA+mB)g không phụ thuộc vào điện tích của các vật


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận