Công thức của Lực điện - Hiệu điện thế cực hay có lời giải chi tiết

  • 2544 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Trong điện trường đều E = 1000 V/m có 3 điểm A, B, C tạo thành tam giác vuông tại B, với AB = 8 cm, BC = 6 cm. Biết hai điểm A, B nằm cùng trên một đường sức (xem hình vẽ). Chọn câu sai 

Xem đáp án


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Truong Nguyen

Bình luận


Bình luận