Đề thi học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

  • 1989 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

Xem đáp án


Câu 4:

Khi xảy ra hiện tượng siêu dẫn thì nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn đó lúc có dòng điện chạy qua

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Doanh Phạm
11:13 - 30/12/2022

giải thích câu 1 không đúng

Doanh Phạm
11:15 - 30/12/2022

lỗi phần giải thích