Lý thuyết dòng điện không đổi-nguồn điện

  • 16351 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cường đ dòng điện đươc đo bằng

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Cường độ dòng điện có đơn vị là

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Suất điện động có đơn vị là

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Điều kiện để có dòng điện là chỉ cần

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Điều kiện để có dòng điện là chỉ cần

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Ái Liêm

Bình luận


Bình luận